Om mig

 Mit navn er Camila Reland.

 

Jeg er 47 år og bor i Charlottenlund.

 

Mine evner er medfødte, men jeg er uddannet Clairvoyant Rådgiver, Astrolog og Healer og har fulgt mange spændende kurser og uddannelser for konstant at udvikle, respektere og fintune energien, jeg arbejder med og for.

Min tilgang til at arbejde med energi, bevidsthed og kraft er, trods en stor åbenhed overfor Kosmos / Kilden både jordnær, direkte, kærlig, klar og omsættelig til noget, du konkret og håndgribeligt kan arbejde med. Vi er jordiske og er nødt til at kunne være i verden, uanset hvor  åndeligt bevidste vi er.

 

Jeg har arbejdet med clairvoyance, energi, bevidsthed, kanalisering, healing, astrologi, shamanisme og naturkraft / Gaia bevidsthed og udbudt Cirkler i mange år ved siden af helt almindeligt jordisk arbejde indenfor blandt andet markedsanalyse, undervisning, ledelse og administration.


I øjeblikket studerer jeg forhistorisk arkæologi, da jeg personligt føler mig forbundet med og tiltrukket af at arbejde med landskabshukommelse, forfædrenes energier og visdom, og jeg er især nysgerrig efter at forstå det skift i bevidsthed, der finder sted i overgangen til neolitisering (fra jæger-samlerstenalder til bondestenalder, nomadisk livsstil til sedentisme) som jeg ved, der er noget vi kan lære af og overføre til vores moderne liv og de udfordringer vi står overfor- klima- og sundhedsmæssigt og politisk.

 

Jeg praktiserer efter allerbedste evne at gå Hjertets Vej.

Mit ønske med alt, jeg yder, er, at andre finder vejen til deres eget Hjerte.

Det er min overbevisning, at dér bærer vi alle præcis de svar, vi søger.

 

 

 

 

 

IMG_20210306_135134.jpg